Is de ruimte voldoende geventileerd?

 

Op school, in de klas, in de wachtruimte, in je schoonheidssalon, in je kantoor, … maar ook bij je thuis. De luchtkwaliteit in de ruimte blijkt bijzonder belangrijk te zijn in verband met COVID-19. Goed ventileren blijkt een belangrijk wapen te zijn om de verspreiding door aeorosolen tegen te gaan.

Centraal daarbij staat het aantal deeltjes per miljoen (ppm) centraal. Als we dat nauwkeurig kunnen meten, kunnen we gewaarschuwd worden als de luchtkwaliteit een groter risico begint te vormen voor de overdracht van het Coronavirus.

Zijn deze CO2-meters nauwkeurig genoeg?

Zorg en gezondheid stelt een meetfout van maximaal 10% voorop. Het toestel dat wij je aanbieden, heeft een afwijking van +/- 7%. Het toestel heeft ook een voldoende groot meetbereik (5000 ppm) en is daarom geschikt voor bv. klaslokalen.

Real-time informatie voor een efficiënt resultaat

Een real-time display zorgt ervoor dat je op elk gewenst moment de nodige informatie over de luchtkwaliteit in de ruimte kunt aflezen. Ook fijn aan dit toestel is dat je in een oogopslag ook de temperatuur en de luchtvochtigheid kunt zien.

Signaalfuncties. Wanneer ventileren?

Ons toestel geeft je de mogelijkheid om vrij signaalfuncties te programmeren. Je krijgt dan een geluids- en lichtsignaal wanneer de ingestelde CO2-drempels in het lokaal overschreden worden. Zo weet je meteen dat er moet geventileerd worden.
Zorg en gezondheid adviseert de waarschuwingsdrempels als volgt in te stellen:
* van groen naar oranje: >900 ppm
* van oranje naar rood: >1500 ppm

Ja, ook datalogging is voorzien

Het toestel slaat de gemeten waarden gedurende 1 week op in een logboek. Zo kan je het verloop van de CO2-waarden zien en inschatten wat het effect is van bepaalde handelingen, zoals bv. het aantal mensen in de ruimte beperken, de ramen op kipstand, de ramen volledig geopend, enz.

Ons advies

Het belang van een goede luchtkwaliteit in binnenruimtes, blijkt van het allergrootste belang. Dit eenvoudig toestel kan daar zeer doeltreffend bij helpen.

En hopelijk snel, als de hele Corona-ellende voorbij is, blijft deze CO2-meter nuttig om de luchtkwaliteit te monitoren en om efficiënt en economisch te ventileren.

Voor € 139 (inclusief BTW – exclusief verzendkosten) is dit een echte aanrader. Een kleine kost om een groot risico te beperken.

Je CO2-meter en andere producten in de strijd tegen COVID-19 kan je bestellen via deze pagina.

 

Check ook even onze andere COVID-19 -oplossingen

 

Van koortsmeting met behulp van camera’s tot toegangscontrole om social distancing te kunnen waarborgen.

 

Meer COVID-19 hulpmiddelen
 

Contact

Contact
Prijsaanvraag