Koortsmeting op de werkvloer

 

Als installateur van camerabewaking worden wij dezer dagen overstelpt met vragen over thermische camera’s die ingezet kunnen worden voor koortscontrole – vooral dan op de werkvloer. Omdat alles erop wijst dat we nog wel wat langer met dit virus zullen moeten leven, gaan we er even wat uitgebreider op in.

Wij hebben tot nu gewacht om deze camera’s actief in the picture te zetten. Aangezien – niet de technologie zelf maar – de toepassing ervan in de bestrijding van het Coronavirus nieuw is, namen wij liever wat meer tijd om de camera’s uitgebreid te testen en te evalueren.

Zijn de camera’s nauwkeurig genoeg?

De camera’s hebben een meetnauwkeurigheid van 0,3 °C op een afstand van 3 meter en zijn in staat om de lichaamstemperatuur te meten van verschillende personen tegelijkertijd.

DE voorwaarde: correct geïnstalleerd – en vooral – gekalibreerd. Inbraakveilig biedt daarom uitsluitend die cameramodellen aan met kalibratie d.m.v. een zgn. black body (een referentiepunt waarmee de temperatuur continu vergeleken wordt). Dit is naar ons inzicht essentieel voor een voldoende accurate meting.

Zijn ze dan ook zaligmakend?

Belangrijk om weten is dat slechts ongeveer 40 procent van de besmette personen koorts ontwikkelen in de vroege fase van de ziekte. Helaas tonen studies aan dat deze mensen dan wel al anderen kunnen besmetten met het virus.

Daarnaast kan ook het leveren van inspanningen leiden tot een toename van de lichaamstemperatuur. Andere personen kunnen dan weer medicatie nemen die het ontwikkelen van koorts remmen.

En privacy? Ethisch?

Feit is dat er veel in beweging is in de manier waarop we (moeten) omgaan met het virus en ook met de manieren waarop we het kunnen afremmen. Ook op het vlak van onze privacy. Vinden we het OK als onze temperatuur systematisch gemeten wordt?

Een andere vraag die zich opdringt is of we dan ook personen gaan weigeren op de werkvloer op basis van lichaams- en gezondheidskenmerken. Eigenlijk staat dat haaks op onze rechten. Maar wat is dan het verschil met “blijf thuis als je ziek bent”?

We voelen allemaal wel aan dat dit in deze crisis wel enigszins gerechtvaardigd is. En er zijn ook voordelen voor de werknemer. Die is er namelijk ook bij gebaat om zo vroeg mogelijk te ontdekken dat hij koorts ontwikkelt, tegenover zijn collega’s maar ook tegenover zijn gezin.

En juridisch?

Zal het bovenstaande meespelen in de rechtspraak? De sleutel kan daar de “vrijwillige basis” zijn. Net zoals de werknemer op eigen initiatief kan thuisblijven als hij ziek is, kan hij ook vrijwillig deelnemen aan een screening om op te sporen of hij ziekteverschijnselen vertoont.

Voorzichtigheid is evenwel geboden. Wij raden in ieder geval aan om je werkgeversorganisatie of sociaal secretariaat te raadplegen. Zij kunnen je inlichten over welke procedures er voor jouw onderneming moeten worden gevolgd.

Onze conclusie

Koortsmeting d.m.v. thermische camera’s kan bijdragen om de verspreiding van het Coronavirus in te dijken. Het kan een discrete manier zijn om – bovendien contactloos –  een niet onbelangrijke indicator van de besmetting te detecteren.

Daarnaast is het wel duidelijk dat de fever control camera geen zaligmakend instrument is. Het vervangt geenszins verder onderzoek met medische apparatuur. Al was het maar om “valse positieven” uit te sluiten.

Ze mogen ook zeker niet alle andere aanbevolen preventiemaatregelen vervangen. Het regelmatig wassen van de handen, doorgedreven social distancing, het regelmatig desinfecteren van oppervlakken en contactpunten en het nemen van organisatorische maatregelen om zoveel mogelijk contact te beperken op de werkvloer, blijven het efficiëntst om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

Welke maatregelen neemt Inbraakveilig zelf tijdens deze Coronacrisis?

 

Inbraakveilig heeft zelf ook de nodige maatregelen genomen om veilig en verantwoord te werken.

 

Meer over onze Corona maatregelen
 

Contact

Contact
Prijsaanvraag