Vroegere home pagina van de toenmalige privacycommissie - nu GBA

Bewakingscamera's nog geregistreerd volgens het oude systeem

via de vroegere privacycommissie (CBPL)?

Je hebt jouw camerabewaking vóór 25 mei 2018  geregistreerd via het elektronisch loket privacycommission.be van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL)? Dan loopt voor jou de overgangsperiode van 2 jaar binnenkort ten einde.

Tegen uiterlijk 25 mei 2020 moeten immers alle oude aangiftes vernieuwd worden volgens de nieuwe camerawet en de nieuwe procedure.

Vanaf 25 mei 2018

 

Sinds de invoering van deze procedure moet je je camerabewaking registreren via www.aangiftecamera.be of www.politie.be. De aangifte is sindsdien ook gratis.

Als je een camerasysteem installeerde voor je woning of je bedrijf na 25 mei 2018, dan zou de aangifte dus al langs deze weg moeten gebeurd zijn.

Belangrijk om weten is ook dat je de aangifte up-to-date moet houden en dat deze minstens jaarlijks moet gevalideerd worden.

Wettelijk pictogram camerabewaking België - wet 21 maart 2007

Voor wie geldt de aangifteplicht?

Slechts 1 uitzondering

De aangifteplicht voor camerabewaking geldt voor iedereen die bewakingscamera’s heeft geïnstalleerd. Zowel voor particulieren als bedrijven dus.

Er is maar 1 uitzondering: nl. voor de burger die IN zijn woning bewakingscamera’s installeert voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik.

Let er wel voor op dat je personen nooit “heimelijk” mag filmen zonder hun toestemming! In vele gevallen betekent dit dat je jouw camerasysteem best wel registreert, een register van je beeldverwerkingsactiviteiten bijhoudt en het wettelijk pictogram camerabewaking aanbrengt.

Wie kan deze aangifte doen en wat heb je er voor nodig?

 

Je krijgt toegang tot het elektronisch loket met je elektronische identiteitskaart, een burgertoken, een beveiligingscode via e-mail of de itsme applicatie; op dezelfde manier als je jouw belastingaangifte wilt indienen, dus.

Is het een aangifte van een camerasysteem voor een rechtspersoon? Dan dien je deze uiteraard te mogen vertegenwoordigen.

Graag de complete info over de aangifte en registratie van je camerabewaking?

 

Alle info over de rechten en plichten voor camerabewaking

Contact

Contact
Prijsaanvraag