Een meldkamer of alarmcentrale is een 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bemande bewakingscentrale. Deze bewakingsdienst staat continu in verbinding met je alarmsysteem of brandcentrale. De meldkamer neemt op afstand een aantal bewakingstaken op zich. Bij een aansluiting op een meldkamer geniet je bovendien van bepaalde voordelen:

1

Iedereen die een alarmsysteem tegen inbraak heeft, is verplicht dit te registreren. Dit kan online via www.registreerjealarm.be. Wie aangesloten is op een meldkamer hoeft hiervoor niets te doen, aangezien zij deze registratie uitvoert voor haar klanten.

2

Ook de verplichte jaarlijkse validatie van de gegevens van je alarmsysteem en het doorgeven van wijzigingen wordt dan in orde gebracht door de meldkamer.

3

De meldkamer kan bij een alarm controleren in welke zone de inbraak of de brand plaatsvindt.

4

Als je ermee instemt, kan de meldkamer ook inkijken op je camera’s ter verificatie.

5

De meldkamer contacteert de eigenaar in cascade. Wanneer de eerste contactpersoon niet opneemt, belt de meldkamer naar de volgende contactpersoon op de lijst. Enzovoort…

6

Bij een geverifieerd alarm en mits bevestiging, kan de meldkamer de politie inschakelen om ter plaatse te komen.

7

Bij een stroompanne ontvang je van de meldkamer een melding. Het alarmsysteem blijft nog een tijdje functioneren, afhankelijk van de levensduur van de batterij. Ook bij het uitvallen van je telefoon- of internetverbinding zal de meldkamer tijdig deze problemen signaleren.

8

De meldkamer kan met jou een code afspreken die je onder dwang kunt intypen. De meldkamer weet dan dat je bedreigd wordt door overvallers en verwittigt de politie.

9

Er wordt een hold-up functie op het klavier geactiveerd.

10

Als je dit wenst, kan de meldkamer eigen bewakingsagenten inzetten om je woning te controleren na een alarm.

De meldkamer controleert

De meldkamer controleert

De alarmmeldkamer krijgt ogenblikkelijk een signaal van jouw alarmsysteem als er beweging of brand wordt gedetecteerd als het ingeschakeld is. De meldkamer controleert dan in welke ruimte de ongeregeldheden zich voordoen. Als ze van jou de toestemming daarvoor kregen, checken ze ook de camerabeelden.

De meldkamer contacteert

De meldkamer contacteert

In een volgende stap zal de meldkamer de vooraf afgesproken contactpersonen opbellen, één-voor-één – in cascade. Als deze persoon bevestigt dat het om een “verdacht” alarm gaat, wordt onmiddellijk de politie verwittigd.
Dat geldt ook voor als er niemand antwoord.

De meldkamer waakt

De meldkamer waakt

De meldkamer waakt ook over de “gezondheid” van je alarm. Door middel van testsignalen – de zogenaamde “polling” – wordt er gecheckt of alle communicatie nog normaal kan verlopen met je alarmsysteem. Als er hiermee iets aan de hand zou zijn, wordt Inbraakveilig en evt. ook jijzelf hier van verwittigd.

Voordelen

Het is wettelijk niet verplicht om uw alarmsysteem aan te sluiten bij een alarmcentrale. Toch heeft dit veel voordelen. De meldkamer bewaakt uw pand en treedt op in uw plaats. Echt of loos alarm? De centrale controleert en verwittigt u om ter plaatse te gaan, alsook indien nodig de politie. Ze kan, indien u dit uitdrukkelijk wenst, hiervoor ook een beroep doen op professionele bewakingsagenten

Download Brochure

Prijsaanvraag Bel 052 22 21 35

Prijsaanvraag
Address
Address
City
State/Province
Zip/Postal
Country
Prijsaanvraag