Afwezigheidstoezicht

dan houdt ook de politie een oogje in het zeil

Afwezigheidstoezicht

Weigeren

Aanvaarden dat de politiedienst het afwezigheidstoezicht voor bepaalde typische bouwconstructies, zoals appartementen, kan weigeren.

geen zekerheid

Aanvaarden dat de politiedienst geen zekerheid kan bieden dat het toezicht op voldoende wijze zal worden uitgevoerd maar wel, rekening houdende met andere opdrachten, de nodige inspanningen zal leveren om het toezicht zo goed mogelijk uit te voeren.

overdag en 's nachts

De politiedienst toestemming geven om zowel overdag als ‘s nachts je eigendom te betreden, indien de omstandigheden dat vereisen.

veiligheidsmaatregelen

Je moet alle nodige veiligheidsmaatregelen nemen, bijvoorbeeld geen berichten achterlaten die van buitenaf zichtbaar zijn, geen berichten op je antwoordapparaat zetten waaruit je afwezigheid zou kunnen blijken, vensters en deuren correct sluiten, de indruk geven dat je eigendom bewoond is.

verwachtingen

Je verbind je ertoe om desgevallend te voldoen aan de verwachtingen van de politiedienst.

vervroegde terugkeer melden

Je verbind je ertoe om bij een vervroegde terugkeer de politiedienst onmiddellijk in te lichten.

7 dagen op voorhand

De aanvraag moet ten minste 7 dagen op voorhand worden ingediend. De periode van afwezigheid mag niet langer dan 3 maanden of minder dan 7 dagen duren.

bron: www.politie.be
update: 30/05/2019

Prijsaanvraag