Een met videofonie of parlofonie beveiligd beroepslokaal brengt meer op dan je denkt. De kosten voor het leveren van beveiligingsdiensten zijn aftrekbaar als beroepskosten tot 120% (in plaats van 100%).

Door de beveiliging van je werkomgeving te verhogen, beperk je niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval maar ook de financiële gevolgen ervan. Bovendien creëer je een zorgeloze werksfeer voor je werknemers en jezelf.

Update: 22/05/2019 – bron: www.besafe.be

Voor wie?

Voor zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen die hun beroepslokalen beveiligen.

Welk voordeel?

De investeringen in beveiligingsmateriaal kunnen, naast de gewone afschrijvingen, van een bijkomende aftrek van 20,5% genieten, namelijk de “Aftrek voor investering”. Deze aftrek wordt verrekend op de winst of de baten van het jaar waarin je deze activa hebt verworven.

Voorbeeld:
Erik is zelfstandige (handelaar). In 2018 investeert hij € 15.000 voor de beveiliging van zijn beroepslokalen.
€ 15.000 x 20,5% = € 3.075 investeringsaftrek.
Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de nettowinst in 2018.

Materialen die recht geven op een fiscale aftrek

Deze fiscale aftrek is enkel van toepassing op de kosten die voortvloeien uit de aankoop van nieuw materiaal.

 • anti-ram-kraaksystemen
 • toegangscontrolesystemen
 • videofonie en parlofonie
 • vertragingselementen op de parking
 • specifiek inbraakwerend glas
 • specifiek inbraak-werende rolluiken
 • beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
 • gepantserde deuren
 • materiaal voor de detectie van diefstal
 • goederenkluis met een inbraak-vertragend slot
 • kassa’s met beschermkap of een anti-graai-kap
 • neutralisatie-systeem van waarden (light-CIT)
 • specifiek inbraak-werende afrastering voor bouwwerven, sloten en andere beveiligingssystemen van materialen op een bouwwerf
 • alarmsystemen
 • camerasystemen
 • volgsystemen

Wat moet de aannemer doen die beveiligingswerken uitvoert?

Hij moet op de factuur (of in bijlage) aangeven in welke beroepslokalen de werken uitgevoerd zijn en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. Dit betekent dat hij moet aantonen dat de investeringen beantwoorden aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd voor dit materiaal, en dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten die specifiek in het kader van deze maatregelen worden vastgesteld (Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek). Verzeker je ervan dat je aannemer op de hoogte is van deze bepalingen.

Wat moet je doen?

Je kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de investeringen die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk.

Je moet dus: in je belastingaangifte (aanslagjaar 2019), die je zult ontvangen in de loop van het eerste semester van dat jaar, de uitgaven betaald in 2018 vermelden en een formulier invullen “Investeringsaftrek”.
De volgende jaren dien je voor nieuwe investeringen op dezelfde manier te werk te gaan.
Je moet volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën:

 • de facturen van de investeringen.
 • het betalingsbewijs van de bedragen die op de facturen vermeld staan.
 • de verklaring van de aannemer op de factuur (of op een bijlage) die de kwaliteit van het materiaal garandeert.
  • voor alarmsystemen en volgsystemen:
 • het bewijs van een geschreven overeenkomst met een goedgekeurde alarmcentrale.
  • voor de camerasystemen:
 • het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven via het online aangiftesysteem www.aangiftecamera.be.

Voorbeeld attesten

Deze rubriek bevat voorbeelden van verklaringen voor alle investeringen die zijn voorzien in het kader van deze belastingvermindering.

Elke verklaring bevat op duidelijke en volledige wijze de wettelijke voorschriften, al naargelang het type van uitgevoerde beveiliging, die hetzij rechtstreeks op de factuur moeten worden vermeld, hetzij in een bijlage bij de factuur gevoegd worden (en dus ter beschikking worden gehouden van de FOD Financiën).

De attesten op deze pagina zijn voorbeelden die als bijlage bij de factuur kunnen worden gevoegd voor zover deze worden ingevuld en ondertekend door de geregistreerde aannemer die de werken heeft uitgevoerd.

Opgelet: met betrekking tot de installatie van een alarmsysteem en/of camerasysteem, moet de geregistreerde aannemer eveneens een beveiligingsonderneming zijn, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken (Inbraakveilig).

 • Attest alarmsysteem
 • Attest bouwwerf
 • Attest camera
 • Attest diefstal geld / waardepapieren
 • Attest toegang-vlucht
 • Attest volgsysteem

Contact

Contact
Prijsaanvraag