De juiste branddetectie

voor elke situatie en voor elk ruimte

De juiste branddetectie

Niet zomaar elke rookmelder of branddetectie is nuttig in een specifieke situatie.

Zo moet er rekening gehouden worden met de omgeving, de verluchting en de ventilatie, de normale aanwezigheid van rook of damp, normale warmtebronnen in de ruimte, enz.

Zo bestaan er rookmelders die simpelweg “kijken” of er rook in de lucht aanwezig is (optische rookmelders). Daarnaast zijn er ook die temperatuurstijging kunnen “meten” (thermische detectoren). En er zijn er nog andere die als het ware de lucht “besnuffelen” (aspiratie systemen).

Het is belangrijk dat je brandbeveiliging correct wordt samengesteld. Je Inbraakveilig brandadviseur bekijkt welke branddetector in welke ruimte kan worden toegepast.

Inbraakveilig plaatst brandalarmen en branddetectie van de allerhoogste kwaliteit van gerenommeerde merken als Ei Electronics, Bosch, SATEL, Notifier en Honeywell.

Optische rookmelder

Optische rookmelder

In de meetkamer “kijkt” een optische rookmelder of er rook in de ruimte  aanwezig is.

Thermische rookmelder

Thermische rookmelder

In de meetkamer “meet” een thermische rookmelder de temperatuur of de temperatuurstijging in de ruimte.

Gecombineerde rookmelder

Gecombineerde rookmelder

De gecombineerde rookmelder spoort rook op én voelt of er een temperatuurstijging mee gepaard gaat.

Beam branddetectie

Beam branddetectie

Bij een beam branddetectie detecteert een infrarood straal rookdeeltjes in de lucht tussen zender en ontvanger. Deze systemen zijn bijzonder geschikt voor branddetectie in grote ruimtes.

Aspiratie systemen

Aspiratie systemen

Deze branddetectie systemen “besnuffelen” de lucht d.m.v. rookaanzuigsysteem met een speciaal buizennet. Deze systemen worden ingezet om brand in een vroeg stadium te detecteren.

Video gebaseerde branddetectie

Video gebaseerde branddetectie

Door middel van een geavanceerde optische of thermische camera kunnen brandhaarden of rookontwikkeling al in een vroeg stadium gedetecteerd worden. De rook moet dan immers niet eerst tot aan het plafond stijgen.

Hand brandmelder

Hand brandmelder

Soms zijn het mensen die een beginnende brand het eerst opmerken. Een hand brandmelder geeft dan een signaal naar het brandalarm.

Prijsaanvraag Bel 052 22 21 35

Prijsaanvraag
Address
Address
City
State/Province
Zip/Postal
Country
Prijsaanvraag