Waarom INCERT ?

Je garantie voor een alarmsysteem
waar je op kunt vertrouwen

Waarom INCERT ?

INCERT is een Belgisch kwaliteitslabel voor alarmsystemen. INCERT waakt zowel over de kwaliteit van de alarmcomponenten die gebruikt worden in je alarmsysteem als over de manier waarop je alarmsysteem ontworpen, geplaatst en onderhouden wordt.

Waarom INCERT gekeurde
alarmsystemen?

Met een INCERT gekeurd alarmsysteem ben je er alvast zeker van dat de apparatuur voldoet aan bepaalde technische vereisten om je bedrijf of winkel betrouwbaar te kunnen beveiligen. Het is dus alvast een kwaliteitslabel voor elektronische alarmcomponenten. Zo onderzoekt INCERT bv. of die componenten niet gesaboteerd kunnen worden – en als dat gebeurt, wat het systeem dan doet om dat te kunnen weten en signaleren. En laat dat nu net de essentie zijn van alarmsystemen!

Waarom een INCERT gekeurde alarminstallateur zoals Inbraakveilig?

Inbraakveilig is een INCERT gecertificeerde alarminstallateur. Daarom worden wij verplicht om uitsluitend INCERT gekeurde alarmcomponenten te gebruiken in onze alarmsystemen.

Tegelijk moeten wij toereikende apparatuur voorstellen en plaatsen die voldoet aan de risicograad – geval per geval. Apparaten die bv. niet – of te weinig – beveiligd zijn tegen uitval of sabotage zouden er immers voor kunnen zorgen dat je door je alarmsysteem helemaal niet beveiligd bent tegen inbraak of een overval. Een ganse reeks technische voorschriften en procedures zogen er voor dat je kunt vertrouwen op je alarm.

Om dit alles af te dwingen worden wij als alarminstallateur regelmatig door INCERT gecontroleerd. In het verplicht dossier wordt nagekeken of de alarmsystemen wel degelijk voldoen aan de INCERT normen maar ook of de alarmsystemen correct onderhouden werden volgens de opgelegde procedures. Regelmatig voert INCERT steekproeven uit om ter plaatse installaties te controleren op hun conformiteit. INCERT is dus zeker geen papierkwestie!

Waarom is het INCERT attest belangrijk?

Het INCERT attest dat we afleveren is in de eerste plaats belangrijk voor jezelf. Het is immers dé manier om te weten te komen of het alarmsysteem voor je bedrijf wel degelijk de bescherming zal geven die je verwacht – en die nodig is in functie van het risico in jouw geval. Verkoop je bijvoorbeeld wapens of juwelen, dan zorgen wij ervoor dat je alarmsysteem aangepast is aan dat hoger risico.

Maar ook de verzekeringen hechten veel belang aan een betrouwbaar alarm. Soms moet je bedrijf voorzien worden van een degelijk INCERT gekeurd alarmsysteem om een verzekering te kunnen afsluiten. In andere gevallen kan je pas een korting op je verzekeringspremie krijgen als je een INCERT attest kunt voorleggen.

Wat als je alarmsysteem niet INCERT
gekeurd is?

Als je alarmsysteem niet INCERT gekeurd is, zou je dit kunnen vergelijken als rondrijden met een auto die geen enkele maatschappij wil verzekeren omdat hij mogelijk technisch niet in orde is. Of waarom anders?

INCERT kwaliteitslabel

voor alarmcomponenten

Zijn de onderdelen van de alarmsystemen van een goede kwaliteit en zijn de nodige voorzieningen getroffen om uitval en sabotage te voorkomen? En bieden de systemen een goede oplossing voor als dit toch zou gebeuren? Dat zegt het INCERT kwaliteitslabel voor alarmcomponenten.

INCERT kwaliteitslabel

voor alarminstallateurs

Bieden de alarmsystemen voldoende bescherming tegen inbraak en houden ze rekening met de concrete risicograad – geval per geval? Past de alarminstallateur alle voorschriften en procedures i.v.m. plaatsing en onderhoud toe? En is het personeel daar voor bekwaam? Dat zegt het INCERT kwaliteitslabel voor alarminstallateurs.

Het INCERT attest

Voldoen zowel de componenten als de installateur aan de INCERT norm, dan biedt je alarmsysteem de nodige bescherming tegen een inbraak of een overval – voor jouw specifieke situatie en activiteit en het risico dat daaraan verbonden is. Omdat je duidelijk beschikt over een betrouwbaar alarmsysteem voor je bedrijf en het risico voldoende ingedekt is, kan je bij elke verzekeringsmaatschappij terecht voor een verzekering. Omdat het risico zodanig verkleind is, krijg je van de meeste maatschappijen nog een korting op je premie bovenop.

Vertrouw de conceptie van je alarmsysteem toe aan een specialist. Vertrouw op Inbraakveilig.

Prijsaanvraag