Sleutels en sleutelservices

Kwalitatieve veiligheidssloten

ontmoedigen inbrekers

Kwalitatief Veiligheidsslot

Veiligheidssloten: weg met de zwakste schakel

De beveiliging van je bedrijf is maar zo sterk als de zwakste schakel. Daarom verdienen de sloten van ramen en deuren bijzondere aandacht.

Ook je slot is maar zo sterk als de zwakste schakel. Alle onderdelen moeten van de beste kwaliteit zijn.

3 minuten

Inbrekers verspillen liefst niet te veel tijd om ergens binnen te geraken. De meeste inbrekers staken hun inbraakpoging gemiddeld na 3 minuten. Anders wordt de pakkans te groot. Met een standaard slot duurt het maar maximum 3 minuten om binnen te geraken.

De oplossing: met kwalitatieve veiligheidssloten kan dat tot meer dan 20 minuten duren!

1. Het slot of de slotkast

1. Het slot of de slotkast

Een goed slot heeft een nachtschoot van 20 mm of meer. De nachtschoot is de pen die in de sluitkom of sluitplaat glijdt bij het “op slot” draaien van de deur. Een veilige nachtschoot is nooit afgeschuind en veert nooit achteruit bij het sluiten van de deur.

Omdat heel veel deuren opengebroken worden met een zware schroevendraaier en een koevoet, bieden veiligheidssloten met meerpuntsvergrendeling nog meer veiligheid.

2. Stalen sluitkom of sluitplaat

2. Stalen sluitkom of sluitplaat

Met een stalen sluitkom of sluitplaat scherm je de spleet tussen het slot en het deurkozijn veilig af. De dag- of nachtschoot kan dan niet meer ingeduwd (“geflipperd”), afgebroken of afgezaagd worden.

3. Veiligheidscilinders of certificaatcilinders

3. Veiligheidscilinders of certificaatcilinders

Kwalitatieve veiligheidscilinders kunnen niet uitgeboord (lockdrilling) of afgebroken (“Bulgaarse methode”) worden. De cilinderrotor kan evenmin uitgetrokken worden (kern-trekken). Ook tegen het manipuleren van de stiftjes in de cilinder (lockpicking) bieden veiligheidscilinders bescherming. Het SKG** of SKG*** certificaat biedt onfhankelijke garanties i.v.m. inbraakvertraging.

Certificaatcilinders worden geleverd met een aantal veiligheidssleutels die niet kunnen gedupliceerd worden zonder eigendomscertificaat.

4. Veiligheidsbeslag

4. Veiligheidsbeslag

Cilinders, ook veiligheidscilinders, mogen maximaal 3 mm uitsteken uit het deurblad. Anders kan een inbreker “grip” krijgen op de cilinder. Dan is het nog maar een koud kunstje om de cilinder af te breken. Het is duidelijk dat degelijk veiligheidsbeslag minstens even belangrijk is als de veiligheidscilinder zelf. Een veiligheidsrozet of veiligheidsbeslag beschermt de cilinder en maakt het geheel steviger en robuuster. Inbraakveilig raadt veiligheidsbeslag met kern-trekbeveiliging aan.

5. Sleutels beschermd tegen ongewenst dupliceren

5. Sleutels beschermd tegen ongewenst dupliceren

Zoals al eerder aangestipt, is het ook belangrijk dat niet eender wie je sleutels kan laten bijmaken. Het dupliceren van sleutels kan dan alleen door de rechtmatige eigenaar op vertoon van een eigendomscertificaat.

Nog hogere inbraakbescherming gewenst?

Wil je inbrekers helemaal geen kans geven om binnen te geraken? Dan kan je kiezen voor de combinatie van een veiligheidsslot met een veiligheidsdeur. Zeker aan te raden voor afgelegen bedrijven en wanneer deuren uit het zicht staan. Daar hebben inbrekers doorgaans alle tijd om hun gang te gaan.

TIP: vergeet ook je raambeveiliging niet! Minstens even belangrijk!

Slot of slotkast

Een veilig slot heeft een nachtschoot van minstens 20 mm. Veiligheidssloten met meerpuntsvergrendeling bieden nóg meer veiligheid.

Stalen sluitplaat of sluitkom

Een stalen sluitplaat of sluitkom beschermt de spleet tussen het slot en het deurkozijn en zorgt er voor dat de dag- of nachtschoot niet kan worden weggeduwd of afgezaagd.

Veiligheidscilinder

Een veiligheidscilinder is beschermd tegen uitboren, afbreken, kern-trekken en lockpicking. Het SKG** of SKG*** keurmerk biedt onafhankelijke kwaliteitsgaranties.

Veiligheidsbeslag

Robuuste en stevige bescherming van de veiligheidscilinder. Kies een veiligheidsrozet met kern-trekbeveiliging voor maximale veilgheid.

Kopieer-beveiligde sleutels

Sleutels bijmaken? Niet door eender wie! Een certificaatsleutel laten dupliceren kan alleen de rechtmatige eigenaar op vertoon van een eigendomscertificaat.

Prijsaanvraag Bel 052 22 21 35

Prijsaanvraag
Address
Address
City
State/Province
Zip/Postal
Country
Prijsaanvraag