Autonoom of geïntegreerd brandalarm

Iemand aanwezig in je bedrijf vs. niemand aanwezig

Autonoom of geïntegreerd brandalarm

Het plaatsen van branddetectie redt levens. Elke seconde telt bij een brand. Jij en je personeel hebben maar 3 minuten om buiten te geraken of om de brand onder controle te krijgen.

Een minimale brandbeveiliging is er een met rookmelders die autonoom werken. Kies best voor brandmelders met een niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar. Deze types biedt Inbraakveilig standaard aan.

Om ook gealarmeerd te worden voor een brand die ontstaat in een andere ruimte, kan je kiezen voor gekoppelde rooksensors. Daarmee is het alarm op meerdere plaatsen in je bedrijf hoorbaar.

Als je bij brand ook gealarmeerd wilt worden als er niemand in je bedrijf aanwezig is, kan je er voor kiezen om de rookmelders te integreren in een inbraak-alarmsysteem. Het voordeel is dan dat je alarmmeldingen kunt laten uitsturen naar jouw eigen GSM of naar die van werknemers, familieleden, buren, vrienden of collega’s. Bij uitbreiding kunnen ze ook naar een alarm meldkamer gestuurd worden die dan het nodige kunnen doen, bv. de brandweer uitsturen.

Dezelfde mogelijkheden voor alarmmeldingen heb je met een autonoom brandalarm. Dit is dan een volledig op zichzelf werkend branddetectiesysteem, met een echte brandcentrale. Jouw Inbraakveilig brandadviseur onderzoekt dan wat voor jou het meest aangewezen en het meest rendabel is: een conventionele of een analoog adresseerbare brandcentrale met detectielussen.

Bedrijven, horeca- en handelszaken worden doorgaans verplichtingen opgelegd i.v.m. een brandalarm. De brandweer kan bepaalde eisen stellen en ook de NBN normen kunnen gelden.

Als werkgever is ook een brandpreventieplan met een intern noodplan verplicht voor uw onderneming. Inbraakveilig zorgt er voor dat je brandalarm voldoet aan de vereisten.

Autonome rookmelders

Een minimum aan brandveiligheid. Weet ook dat deze verplicht worden voor je privé woning vanaf 2020. Kies voor professionele rookmelders met een niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar van Inbraakveilig.

Gekoppelde rookmelders

Deze brandmelders seinen gevaar door naar elkaar. Zo hoor je bv. ook in jouw bureau als er een brandalarm is in de stockruimte. Omdat werkelijk elke seconde telt, heb je nog kans om de brand tijdig geblust te krijgen.

Geïntegreerde branddetectie

Met rookmelders aangesloten op een inbraakalarm heb je het voordeel dat je ook kan gealarmeerd worden bij een beginnende brand wanneer er niemand in je bedrijf aanwezig is. Je kiest zelf wie deze meldingen ontvangt.

Autonome brandcentrale

Een autonome brandcentrale kan ook alarmeren naar de buitenwereld. Het systeem is dus ook nuttig wanneer er niemand meer aanwezig is in je bedrijf. Het zijn vooral deze brandcentrales die geplaatst worden in bedrijven.

Prijsaanvraag Bel 052 22 21 35

Prijsaanvraag
Address
Address
City
State/Province
Zip/Postal
Country
Prijsaanvraag