Een alarmcentrale of meldkamer is een 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bemande bewakingscentrale. Deze alarmcentrale staat in verbinding met het alarmsysteem of het brandalarm van je bedrijf. De alarmcentrale neemt op afstand een aantal bewakingstaken op zich. Bij een aansluiting op een alarmcentrale geniet je van bepaalde voordelen:

1

De alarmsystemen tegen inbraak van bedrijven, moeten geregistreerd worden. Dit kan online via www.registreerjealarm.be. Wie aangesloten is op een alarmcentrale hoeft hiervoor niets te doen, aangezien zij deze registratie uitvoert voor haar klanten.

2

Ook de verplichte jaarlijkse validatie van de gegevens van de alarmsystemen en het doorgeven van wijzigingen wordt dan in orde gebracht door de alarmcentrale.

3

De alarmcentrale kan bij een alarm controleren in welke zone de inbraak of de brand plaatsvindt.

4

Als je ermee instemt, kan de alarmcentrale ook inkijken op je camera’s ter verificatie.

5

De alarmcentrale contacteert de eigenaar in cascade. Wanneer de eerste contactpersoon niet opneemt, belt de alarmcentrale naar de volgende contactpersoon op de lijst. Enzovoort…

6

Bij een geverifieerd alarm en mits bevestiging, kan de alarmcentrale de politie inschakelen om ter plaatse te komen.

7

Bij een stroompanne ontvang je van de alarmcentrale een melding. Het alarm blijft nog een tijdje functioneren, afhankelijk van de levensduur van de batterij. Ook bij het uitvallen van je telefoon- of internetverbinding zal de meldkamer tijdig deze problemen signaleren.

8

De alarmcentrale kan met jou een code afspreken die jij en je personeel onder dwang kunnen intypen. De alarmcentrale weet dan dat er iemand van je bedrijf bedreigd wordt door overvallers en verwittigt de politie.

9

Er wordt een hold-up functie op het klavier geactiveerd.

10

Als je dit wenst, kan de alarmcentrale eigen bewakingsagenten inzetten om je winkel of bedrijf te controleren na een alarm.

De alarmcentrale controleert

De alarmcentrale controleert

De alarmcentrale krijgt ogenblikkelijk een signaal van jouw alarmsysteem als er beweging of brand wordt gedetecteerd als het ingeschakeld is. De meldkamer controleert dan in welke ruimte de ongeregeldheden zich voordoen. Als ze van jou de toestemming daarvoor kregen, checken ze ook de camerabeelden.

De alarmcentrale contacteert

De alarmcentrale contacteert

In een volgende stap zal de alarmcentrale de vooraf afgesproken contactpersonen opbellen, één-voor-één – in cascade. Als deze persoon bevestigt dat het om een “verdacht” alarm gaat, wordt onmiddellijk de politie verwittigd.
Dat geldt ook voor als er niemand antwoord.

De  alarmcentrale waakt

De alarmcentrale waakt

De alarmcentrale waakt ook over de “gezondheid” van alarmsystemen. Door middel van testsignalen – de zogenaamde “polling” – wordt er gecheckt of alle communicatie nog normaal kan verlopen met je alarmsysteem. Als er hiermee iets aan de hand zou zijn, wordt Inbraakveilig en evt. ook jijzelf hier van verwittigd.

Voordelen

Het is wettelijk niet verplicht om uw alarmsysteem aan te sluiten bij een alarmcentrale. Toch heeft dit veel voordelen. De centrale bewaakt uw pand en treedt op in uw plaats. Echt of loos alarm? De centrale controleert en verwittigt u om ter plaatse te gaan, alsook indien nodig de politie. Ze kan, indien u dit uitdrukkelijk wenst, hiervoor ook een beroep doen op professionele bewakingsagenten

Download Brochure

Vertrouw de conceptie van je alarmsysteem toe aan een specialist. Vertrouw op Inbraakveilig.

Prijsaanvraag Bel 052 22 21 35

Prijsaanvraag
Address
Address
City
State/Province
Zip/Postal
Country
Prijsaanvraag