Een beveiligd beroepslokaal brengt meer op dan je denkt. De kosten voor het leveren van beveiligingsdiensten, zoals het meldkamercontract voor alarmsystemen, zijn aftrekbaar als beroepskosten tot 120% (in plaats van 100%).

Door de beveiliging van je werkomgeving te verhogen, beperk je niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval maar ook de financiële gevolgen ervan. Bovendien creëer je een zorgeloze werksfeer voor je werknemers en jezelf.

Update: 22/05/2019 – bron: www.besafe.be

Voor wie?

Voor zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen die hun beroepslokalen beveiligen.

Welk voordeel?

De kosten betreffende het leveren van bepaalde diensten inzake beveiliging zijn aftrekbaar, als beroepskosten, tot 120% (in plaats van 100%). Deze aftrek wordt uitgevoerd voor het jaar waarin deze kosten werden gemaakt of gedragen.

Voorbeeld: Het alarmsysteem van Eric, handelaar, is aangesloten op een vergunde alarmcentrale. De abonnementskosten van € 1.000, betaald in 2018, zijn aftrekbaar (als beroepskosten) tot 120% van de winst die Eric in 2018 heeft gemaakt.
Het bedrag van de aftrek bedraagt 1.000 x 120% = € 1.200.
Dit bedrag wordt bij de beroepskosten van Eric gerekend en wordt in mindering gebracht van zijn brutowinst.

Diensten die recht geven op een fiscale aftrek tot 120%

  • abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale (meldkamer doormelding);
  • kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers);
  • kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking).

Wat moet je doen?

Je kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de kosten die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk. Je zult dus, onder je beroepskosten, 120% van de uitgaven betaald in 2018 betreffende deze diensten, moeten vermelden in je belastingaangifte (aanslagjaar 2019), die je zult ontvangen in de loop van het eerste semester van 2019.

Regelgeving:

De lijst met mogelijke investeringen op vlak van beveiliging alsook de hierop betrekking hebbende kwaliteitsvoorwaarden, zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek (Belgisch Staatsblad, 30.08.2007)

En er is ook nog de investeringsaftrek voor alarmsystemen
​  Aftrek van gestolen goederen

​ Aftrek van gestolen goederen

“De verliezen die voortspruiten uit diefstal van geld uit het beroepspatrimonium van de belastingplichtige zijn aftrekbaar als beroepskosten. Zij mogen slechts worden afgetrokken van zodra ze een zeker en vaststaand karakter hebben verkregen en de echtheid en het bedrag ervan door middel van bewijsstukken is verantwoord”. Dit kan bijvoorbeeld een proces-verbaal zijn dat de politie heeft opgemaakt.

Subsidies voor veiligheidsinvesteringen

Subsidies voor veiligheidsinvesteringen

Sommige gewesten en gemeenten voorzien voor ondernemers op hun grondgebied subsidies voor veiligheidsinvesteringen.

Informeer hier zeker naar bij de diensten van je gewest en je gemeente. Vraag hen welke tegemoetkomingen zij voorzien voor ondernemers die investeren in beveiliging.

Contact

Contact
Prijsaanvraag